Verkoop

Verkoop en transport van bomen aan houtverwerkende nijverheid zoals zagerijen, fineerbedrijven, papierfabrieken, MDF en OSB fabrieken en paalbedrijven.
BVBA De Spiegelaere is een bosontginningsbedrijf met PEFC certificaat en kan dus PEFC gecertifieerd hout leveren.   

•    Naaldhout
    ◦    Gewone den, epicea, lork, douglas, enz.

•    Loofhout
    ◦    Vooral populier

•    Brandhout